Виїзна торгівля на території іншого підприємства

Ситуація

Фізична особа-підприємець планує здійснювати роздрібну торгівлю продовольчими товарами (не готовими до вживання) з автомобілю на території іншого підприємства

 

Правова основа

Правове регулювання виїзної торгівлі в Україні здійснюється на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР (далі - Закон № 771/97);

- Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (далі - Порядок № 833);

- Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03. 94 р. № 198 (далі - Правила № 198);

- Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 р. № 369 (далі - Правила № 369);

- Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затверджена Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 02 від 04.01.97 (далі - Інструкція №2);

- Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджена Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185 (далі - Правила №185);

- Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджений Наказом Міністерства доходів і зборів України 28.08.2013 № 417 (далі - Порядок №417).

 

Основні вимоги

Основні вимоги щодо організації реалізації продовольчих товарів на виїзді (з автомобілю) зведено у наступній таблиці.

 

Документ/вимога

Цитата з нормативного документу

Нормативний документ

Місце реалізації

Дозвіл на розміщення пересувних малих архітектурних форм

26. Розміщення споруд малих архітектурних форм провадиться за дозволами, що видаються:

 в межах червоних ліній міських вулиць і доріг - відповідними місцевими виконавчими органами міських рад, а у мм. Києві та Севастополі міськими державними адміністраціями відповідно до підпункту 9.3 ДБН А 2.2-3-97 за погодженням з Державтоінспекцією, дорожньо-експлуатаційними та іншими заінтересованими організаціями;

 в межах смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг відповідними дорожньо-експлуатаційними організаціями за погодженням з Державтоінспекцією.

 

30. Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення (виїзна, виносна торгівля) здійснюється у відведених для цього місцях за наявності у суб'єкта господарювання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та за умови дотримання встановлених для таких товарів температурного режиму зберігання і санітарних норм.

п. 26 Правил №198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 30 Порядку №833

Чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб'єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб'єкта господарювання

21. На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів, автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб'єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб'єкта господарювання.

 

п. 21 Правил № 369

Санітарний паспорт на автотранспорт що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари

На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари для дрібнороздрібної торговельної мережі, повинен бути оформлений санітарний паспорт.

п. 21 Правил № 369

Табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а також відомостей про прізвище, ім'я та по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а також відомостей про суб'єкт господарювання, що організував торгівлю: для юридичної особи - найменування, місцезнаходження і номери телефону, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію. Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.

п. 21 Правил № 369

Інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів

 

10. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити:

(…)

наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів

п. 10 Порядку №833

Обладнання

Документи, які підтверджують справний стан та періодичну перевірку засобів вимірювання

24. Засоби вимірювання, що використовуються при продажу товарів, повинні бути у справному стані, мати чітке державне повірочне тавро та в установленому порядку періодично перевірятися.

п. 24 Правил № 369

Працівники

Паспорти працівників

11. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі під час виконання своїх обов'язків повинні:

 бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;

 додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню територію в належному санітарному стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими;

 мати при собі паспорт, який пред'являється на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів.

п. 11 Правил № 369

Медичні книжки працівників

35. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити наявність у працівників, що здійснюють продаж продовольчих товарів, особистих медичних книжок установленого зразка, організацію і своєчасність проходження ними медичних оглядів та контроль за допуском їх до роботи за наявності необхідного медичного висновку. Медичні книжки пред'являються на вимогу працівників санітарно-епідеміологічної служби.

п. 35 Порядку №833

Товар

Декларація виробника

 

6. Особи, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні:

 

 5) надавати декларацію виробника згідно із статтею 21 цього Закону;

п. 5 ст. 20 Закону № 771/97

прибутково-видаткові накладні,

копії гігієнічних висновків

28. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі на товари, що одержані для продажу, якщо це передбачено законодавством, повинні мати:

 

товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, заборні листи тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару:

 

документи, згідно з якими надійшли товари, що підлягають обов'язковій сертифікації (Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28), з позначенням реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;

 

копії гігієнічних висновків, завірених печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари, стосовно товарів, що не підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров'я України переліку;

 

документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів - копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари).

 

Суб'єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов'язаний мати на всі товари, що реалізуються в цих пунктах, вищезазначені документи.

п. 28. Правил № 369

Цінники підписані

34. Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені у видному для споживачів місці та мати ярлики цін (цінники).

 Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі несуть відповідальність за наявність відповідно оформлених ярликів цін

 

10. У пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі ярлики цін (цінники), покажчики цін обов'язково підписуються працівником, відповідальним за формування, встановлення або застосування цін, і завіряються печаткою суб'єкта господарювання або штампом із зазначенням дати.

п. 34 Правил № 369

 

 

 

 

 

п. 10 Інструкції №2

Санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал,

асортиментний перелік товарів, що реалізуються

 

10. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізуються

п. 10 Правил №185

Маркування, етикетування та інструкції про застосування товарів

 

 

17. Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, етикетування або інструкції про їх застосування (в установлених випадках), а також належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку.

п. 17 Порядку №833

 

 

 

 

 

 

 

 

Копії документів на товар, які засвідчують надходження, якість та безпеку

 

30. (…)

На кожну партію таких товарів, якщо це передбачено законом, видається супровідний документ, яким підтверджується їх якість та безпека, із зазначенням найменування товару, виробника, його адреси, дати виробництва (виготовлення), строку придатності.

ч. 2 п. 30 Порядку №833

 

 

 

Дозвільні особливості

Проте чимало питань викликає саме необхідність отримання усіляких дозволів з боку державних органів, у ситуації, що розглядається – це дозвіл на розміщення малих архітектурних форм.

 

Слід зазначити, що відносини з отримання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм не входять у дозвільну систему у сфері господарської діяльності, визначену Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV (далі – Закон №2806-IV), бо сам дозвіл не міститься у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, який встановлено відповідним Законом України 19 травня 2011 року № 3392-VI, а отже не є документом дозвільного характеру.

 

з Закону № 2806-IV

Дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, державними адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дублікатів, анулюванням документів дозвільного характеру.

 

Документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

 

Тобто цей документ (дозвіл на розміщення) сам по собі не впливає на наявність права провадження певних дій або видів господарської діяльності, він лише встановлює певні організаційні особливості.

 

Отже, у випадку що розглядається, можна зробити висновок, що право на здійснення торгівлі не залежить від отримання (не отримання) дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм.

 

Малі архітектурні форми

Пункт 2 ст. 21 Закону України від 06.09.2005, № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» визначає малу архітектурну форму наступним таким чином, яка не дозволяє класифікувати автомобіль в цій якості.

 

з Закону № 2807-IV

Мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

 

Цим же пунктом визначено, що розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до цього Закону за рішенням власника об'єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил. У випадку, що розглядається об’єктом благоустрою є територія підприємства, отже і рішення (читай дозвіл) повинен давати саме він.

 

Абзаце другим п. 2 Правил №198 мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності визначається як невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту. Що ще раз підтверджує те, що автомобіль не є малою архітектурною формою.

 

До того ж, вимоги п. 26 Правил №198 щодо розміщення споруд, малих архітектурних форм у межах червоних ліній міських вулиць і доріг або смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг, не відносяться до випадку, який розглядається, оскільки торгівля буде проводитись на території підприємства.

 

Таким чином, в разі, якщо біля автомобілю, з якого буде проводитись торгівля не будуть установлені павільйони, навіси, вуличні меблі або встановлюватись тимчасові споруди, то необхідність отримання дозволу, передбаченого також буде необґрунтованою, оскільки сам по собі автомобіль не можна визнати малою архітектурною формою або тимчасовою спорудою.

 

Ще одною нормою, яка викликає питання є п. 16 Правил №369, відповідно до якого розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється суб'єктом господарювання відповідно до вимог Земельного кодексу України та законодавства про благоустрій населених пунктів, планування та забудову територій, санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежну охорону, державну автоінспекцію та архітектуру.

 

Проте ця норма має загальний (бланковий) характер і не містить конкретних вимог або посилань на інші конкретні вимоги, тому її виконання досягається загальною правовою дисципліною підприємця.

 

Висновок

Отже, чинне законодавство не містить спеціальних вимог до розміщення місця організації торгівлі (у тому числі малих архітектурних форм) на території інших підприємств. Тому, розміщення місця торгівлі  на території інших підприємств підлягає врегулюванню виключно шляхом узгодження із керівництвом підприємства, де планується організація такої торгівлі. Підставою може бути письмовий дозвіл керівництва такого підприємства на розміщення місця торгівлі. Інші ж вимоги до фізичної особи-підприємця є аналогічними, як і для будь-якої роздрібної торгівлі.

 

Сергій Черв'як

генеральний директор ТОВ «АФ «ГРАВІС»

 

Матріал підготовлено для компаніі Дінай та опубліковано: Довідково-правова система «ДІНАЙ» 09.09.2015

Обращаем Ваше внимание на то, что данная публикация не является индивидуальной консультацией и предлагается в информационных целях. Материал подготовлен с использованием законодательства, которое действовало на дату публикации. В конкретных ситуациях рекомендуется получение полной профессиональной консультации.

 

Поделиться: