Оподаткування страховиків: перестрахування (частина 3)

(частина 3, початок див. у ч. 1, ч. 2)

 

Останні зміни Податкового кодексу України доволі істотно можуть вплинути на ринок страхування, оскільки запроваджені нові підходи до оподаткування страховиків ще не апробовані та незрозумілі для учасників ринку. А якщо взяти таку ситуацію у сукупності з непослідовною позицією податкових органів майже в будь-якому питанні, то оцінити вплив змін стає ще важче.

 

У попередніх статтях було розглянуто загальний порядок оподаткування страховиків та проблемні питання коригувань на податкові різниці. Досить справедливих зауважень заслуговує ще один нюанс, пов’язаний з невизначеністю об’єкта оподаткування операцій перестрахування.

 

Так, у попередній редакції пп. 156.1.1 ПКУ для цілей оподаткування під доходом від страхової діяльності розумілася сума доходів страховика, нарахована протягом звітного періоду у вигляді страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договорами страхування, співстрахування і перестрахування ризиків на території України або за її межами протягом звітного періоду, зменшених з урахуванням вимог цього підпункту на суму страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договорами перестрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу доходів страховика (співстраховика) тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.

 

По суті, наведена норма в редакції, що діяла до внесення останніх змін, прямо передбачала правила оподаткування операцій за договорами перестрахування, а також виключала вихідне перестрахування з оподатковуваного доходу. У новій редакції пп. 141.1.2 ПКУ визначення об'єкта оподаткування позбавлено таких норм і його визначено як суму страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.

 

Тобто перестрахування, з одного боку, повністю виключено з об'єкта оподаткування, але відповідно до ст. 12 Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР перестрахуваннястрахування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно із законодавством країни, в якій він зареєстрований.

 

Таким чином, перестрахування розглядається як різновид страхування, що може спричинити ризики у трактуванні норми пп. 141.1.2 ПКУ податковими органами не на користь платника податків, наприклад, розширюючи базу оподаткування за ставкою 18 % ще й на доходи за договорами перестрахування або позбавляючи страховиків можливості зменшувати суму оподатковуваного доходу на суму вихідного перестрахування.

 

І якщо на оподаткування прибутку ця невизначеність не вплине, оскільки за новими правилами визначення оподатковуваного прибутку ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, який передбачає вирахування часток перестраховика, то оподаткування доходу залишається під ризиком фіскального трактування норм права, без урахування економічного змісту операцій.

 

В якості захисту залишається порекомендувати страховикам наполягати на тому, що операції перестрахування хоча й мають окремий економічний зміст, що підтверджується ст. 12 Закону «Про страхування», але все одно є саме страхуванням, тобто перестрахування є окремим різновидом страхування, а відсутність прямих норм стосовно оподаткування операцій з перестрахування ніяк не свідчить про те, що вони не є об’єктом оподаткування податку з доходів.

 

Далі буде...
 

(частина 3, початок див. у ч. 1, ч. 2)

 

 

Сергій Черв'як

генеральний директор ТОВ «АФ «ГРАВІС»

 

Опубліковано у інформаційно-правовій системі ЛІГА:ЗАКОН 02.03.2015

 

Обращаем Ваше внимание на то, что данная публикация не является индивидуальной консультацией и предлагается в информационных целях. Материал подготовлен с использованием законодательства, которое действовало на дату публикации. В конкретных ситуациях рекомендуется получение полной профессиональной консультации.

 

Поделиться: