Оподаткування страховика. Методика, яка враховується при розрахунку податкових різниць

Податковий кодекс України зразка 2015 року встановив чимало особливостей оподаткування для страховиків. Це звичайно викликало багато спірних питань у практиків, які повинні якимось чином працювати за оновленими нормами, в тому числі і з відсилочними нормами на неіснуючі акти законодавства, що фактично унеможливлює їх виконати за встановленими законом правилами.

 

Наприклад, з метою оподаткування податком на прибуток, ПКУ встановлено декілька податкових різниць, пов'язаних із страховими резервами:

 

- сума коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі - Методика) (пп. 141.1.3);

 

- сума коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.1.4).

 

- сума витрат на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.1.3);

 

- сума страхового резерву (технічного або математичного) сформованого в розмірі та порядку, передбачених Методикою (пп. 141.1.4).

 

Ще одна різниця вимагає коригування фінансового результату до оподаткування (ФРДО) у порядку, встановленому пунктом 139.1 статті 139 цього Кодексу, тобто за загальними правилами для забезпечень.

 

Загальна схема коригувань ФРДО має наступний вигляд:

 

ФРДО

+

Витрати на формування технічних або математичних резервів

+

Сума зменшення технічних або математичних резервів

-

Сума зменшення технічних або математичних резервів

-

Сума технічних або математичних резервів

+

-

Коригування інших резервів

 

 

за МСФЗ

 

за Методикою

 

за МСФЗ

 

за Методикою

 

за пп. 139.1

 

 

Тобто, ці різниці повинні врахувати розбіжності між МСФЗ та певною Методикою.

 

Але саме ця Методика, яка повинна бути визначена Нацкомфінпослуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, наразі відсутня. Дотепер жодних офіційних роз'яснень або будь-яких нормативних документів не було прийнято. Тому можливості чіткого виконання цієї норми фактично немає через відсутність необхідних нормативних документів.

 

Варто зазначити, що вже сьогодні, 22.12.2015 року, на офіційному сайті ВРУ було опубліковано законопроект за N 3688 від 22.12.205 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Цей законопроект містить чималу кількість змін, серед яких пропонуємо страховкам звернути увагу, що ПКУ у розділі XX "Перехідні положення" підрозділ 4 пропонується доповнити пунктами 38 - 43, зокрема пунктом 42 такого змісту:

 

"До набуття чинності методики формування, обліку та розміщення страхових резервів, визначеної уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, зазначеної в пунктах 141.1.3 та 141.1.4 статті 141 Кодексу, страховики використовують Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104 та Методику формування резервів із страхування життя, затверджену розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 24."

 

В цілому, таке вирішення питання є достатньо прогнозованим та логічним, і, в разі прийняття цього закону, норми ПКУ можуть бути виконані з боку страховиків. Практика розрахунку таких різниць за цими документами та МСФЗ в цілях оподаткування поки що відсутня. Дійсно відчути вплив різниць у нарахуванні резервів за стандартами бухгалтерського обліку та документами Нацкомфінпослуг зможуть мабуть небагато страховиків, оскільки комісія досить пильно контролює порядок розрахунку резервів, тому страховики перш за все користуються національними методиками розрахунку резервів, які потім відображаються у формах звітності з відміткою про застосування МСФЗ.

 

Варто також нагадати, що відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Тобто страховикам, які за підсумками 2015 року поки що не досягли доходів у 20 млн. грн. можна поки що не звертати уваги на цю проблему, але варто пильно слідкувати за поточними змінами податкового законодавства для планування своєї успішної діяльності на наступний рік.

 

 

Сергій Черв'як 

Генеральний директор ТОВ «АФ «ГРАВІС» 

 

Матріал підготовлено для компаніі Дінай та опубліковано: Довідково-правова система «ДІНАЙ» 22.12.2015

 

Обращаем Ваше внимание на то, что данная публикация не является индивидуальной консультацией и предлагается в информационных целях. Материал подготовлен с использованием законодательства, которое действовало на дату публикации. В конкретных ситуациях рекомендуется получение полной профессиональной консультации.

 

Поделиться: