Нарахування пені: 90 днів "відстрочки"

Питання

Підприємство припустило помилку при нарахуванні податкового зобов'язання у попередніх періодах. Нещодавно помилку було виявлено (18.09.2015, тобто вже після набрання чинності змін до ст. 129 ПКУ, які дозволяють нараховувати пеню після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання). Термін у 90 днів ще не минув. Чи може підприємство в даному випадку застосовувати оновлену норму ПКУ після самостійного виправлення помилки та не нараховувати пеню при самостійному нарахуванні сум грошових зобов'язань?

 

Відповідь

З 01.09.2015 року Законом України від 17.07.2015 № 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» суттєво змінено деякі положення щодо нарахування пені, а саме:

 

1) змінено пп. «а» пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ:

Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом;

 

2) змінено пп. 129.9 ст 129 ПКУ:

У разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу пеня, передбачена цією статтею, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

 

Тобто, у платника податку з’явився, так би мовити, пільговий період тривалістю у 90 днів між днем граничного строку сплати грошового зобов'язання та першим днем нарахування пені.

 

 

За загальним правилом, для кожного юридичного факту використовуються норми чинного на момент його виникнення законодавства, якщо інше не встановлено законом.

 

Законом України від 17.07.2015 № 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» не містить особливих правил/застережень чи обмежень стосовно наведених змін.

 

Таким чином, платник податків, який самостійно виявив помилки та самостійно нарахував суми грошового зобов'язання після набрання чинності наведених змін до ПКУ, не повинен нараховувати пеню, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

 

В той же час, податкові органи можуть дійти протилежної думки з цього приводу, та будуть наполягати на відсутності права застосовувати нові правила, що дозволяють не нараховувати пеню, до тих випадків, коли здійснюється коригування зобов'язань, що виникли (або мали виникнути) до набрання чинності змін у правила нарахування пені, що внесені Законом України від 17.07.2015 № 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків». Одним із аргументів податкових органів може бути алгоритм роботи програмного забезпечення обліку виникнення та погашення податкових зобов'язань, яке налаштоване таким чином, що при сплаті податкових зобов'язань за уточненими деклараціями платників податків буде автоматично розрахована сума пені, а сплачені платником суми будуть частково зараховані на її погашення, що може призвести до виникнення податкового боргу. Звісно, що таке пояснення не ґрунтується на нормах чинного законодавства, але такі випадки непоодинокі і треба бути готовим до цього.

 

Можливість скористатися оновленими правилами нарахування пені, точніше можливості її не нараховувати, є достатньо привабливим варіантом рішення для платників податків, особливо тоді, коли мова йде про суттєві суми допущених помилок.

 

Найбільш обережні платники податку можуть обрати наступний алгоритм дій: спочатку сплатити нові податкові зобов'язання з урахуванням пені за весь строк прострочення сплати зобов'язання, після чого ініціювати проведення звіряння розрахунків з податковими органами та, у разі наявності розбіжностей, відстоювати свої права.

 

Сергій Черв'як 

Генеральний директор ТОВ «АФ «ГРАВІС» 

 

Матріал підготовлено для компаніі Дінай та опубліковано: Довідково-правова система «ДІНАЙ» 22.09.2015

 

Обращаем Ваше внимание на то, что данная публикация не является индивидуальной консультацией и предлагается в информационных целях. Материал подготовлен с использованием законодательства, которое действовало на дату публикации. В конкретных ситуациях рекомендуется получение полной профессиональной консультации.

 

Поделиться: