НПА, письма и разъяснения контролирующих органов, судебная практика

Суми ЄВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний рік до 10 лютого наступного року на підставі даних річної податкової декларації, та не можуть бути меншими за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону N 71 встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Оскільки мотиваційні виплати спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг.
Таким чином, витрати платника на проведення маркетингового заходу у вигляді роздачі "подарункових карток" найбільш активним покупцям продукції такого платника включаються до складу витрат на збут.
Для врахування витрат на збут при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток необхідне доведення безпосереднього зв'язку таких витрат з господарською діяльністю платника податків та підтвердження первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу

Подання податкової звітності. Нарахування та сплата щомісячних авансових внесків. Особливості нарахування та сплати щомісячних авансових внесків при консолідованій сплаті податку на прибуток. Особливості нарахування та сплати щомісячних авансових внесків по спільній діяльності без створення юридичної особи. Справляння авансових внесків при виплаті дивідендів. Оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино)

Згідно з нормою п. 57.1 ст. 57 ПКУ, редакція якої була чинна до 01 січня 2015 року, податкова декларація та розрахунок щомісячних авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ визнано правомірність припиненення кредитних зобов'язань, у зв'язку із поєднанням боржника і кредитора в одній особі (зобов'язання фізичної особи перед ПАТ «Банк «Таврика» за кредитним договором)

Отже, термін сплати податків і зборів не переноситься у зв'язку з перенесенням термінів подання податкових декларацій. Якщо останній день сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, то ПКУ також не передбачено перенесення термінів сплати.

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації без урахування перенесення термінів подання звітності у зв'язку з вихідними чи святковими днями.

Страницы

Поделиться: