НПА, письма и разъяснения контролирующих органов, судебная практика

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства (п. 3.3 глави 3 Положення).

Враховуючи викладене вище, при здійсненні операцій, безпосередньо не пов'язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна реєстратори розрахункових операцій і розрахункові книжки не застосовуються.

Враховуючи те, що суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа - підприємець не може бути власником нерухомого або рухомого майна, а придбання, спорудження, будівництво такого майна суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою - підприємцем, який зареєстрований платником ПДВ, може здійснюватись ним виключно як фізичною особою, то право на податковий кредит за операцією з придбання, спорудження, будівництва зазначеного майна не виникає.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані платником податку внаслідок реалізації заставленого майна платника податку, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), за умови, що таке майно було придбано за рахунок такого кредиту (позики) у сумі, що не перевищує розмір забезпечених заставою вимог заставодержателя.

Однак грошова сума, що перевищує розмір забезпечених заставою вимог заставодержателя (ломбарду), є об'єктом оподаткування у платника податку, якому вона повертається, тобто підлягає оподаткуванню ломбардом (з урахуванням пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ та згідно зі ст. 168 ПКУ) за ставкою 15 (20) відсотків, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Оскільки фізична особа - підприємець не може бути власником нерухомого або рухомого майна, придбання, спорудження, будівництво такого майна та операції з передачі права власності на таке майно фізичною особою - підприємцем можуть здійснюватись виключно як фізичною особою.

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, який не передбачає включення до складу витрат вартість придбаного рухомого та нерухомого майна. Таким чином, вартість придбаного рухомого та нерухомого майна не включається до складу витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування.

Враховуючи зазначене, якщо у платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія відбулася після такої реєстрації платника ПДВ, то податкове зобов'язання з ПДВ за такою операцією не нараховується, за умови, що такий платник не обрав касовий метод визначення податкового зобов'язання.

Із нової редакції п. 57.1 ст. 57 ПКУ норму щодо можливості припинення сплати авансових внесків у зв'язку з неотриманням за підсумками I кварталу звітного (податкового) року прибутку або отримання збитку вилучено.

Таким чином, нараховані щомісячні авансові внески у декларації за 2014 рік платник сплачує у березні 2015 року - травні 2016 року.

Нині тимчасові антикризові заходи Національного банку України введено постановою від 01.12.2014 р. N 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (набула чинності з 03.12.2014 р.), яка не містить обмежень щодо можливості використання вексельної форми розрахунків під час здійснення операцій з експорту/імпорту товарів.

Нацбанк нагадав, що згідно з п. 32 підрозд. 10 розд. XX "Перехідні положення" Податкового кодексу тимчасово, до 1 липня 2015 року, у випадках та за умов, визначених цим пунктом, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду.

Страницы

Поделиться: