ДФСУ Лист Про розгляд звернення (від 28.04.2015, № 4000/Б/99-99-17-02-02-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.04.2015 р. N 4000/Б/99-99-17-02-02-14

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення <...> щодо деяких питань ведення податкового обліку фізичними особами - платниками податку на додану вартість і повідомляє.

 

Згідно з п. 1 ст. 114 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа. Тобто фізична особа - підприємець не може бути засновником господарського товариства.

 

Господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу (п. 1 ст. 115 ЦКУ).

 

Таким чином, майно фізичної особи - підприємця не може бути внеском до статутного капіталу господарського товариства.

 

При цьому право приватної власності закріплено ст. 41 Конституції України та ст. 325 ЦКУ, згідно з якими суб'єктами права власності є фізичні особи та юридичні особи. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими. Законом може встановлюватись обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.

 

Таким чином, суб'єктом права власності законодавством визначається фізична особа, яка може бути власником будь-якого майна, крім майна, яке не може знаходитись у власності фізичної особи. Такий суб'єкт права власності як фізична особа - підприємець чинним законодавством не визначено.

 

Відповідно до п. 1 ст. 320 ЦКУ власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

 

Оскільки фізична особа - підприємець не може бути власником нерухомого або рухомого майна, придбання, спорудження, будівництво такого майна та операції з передачі права власності на таке майно фізичною особою - підприємцем можуть здійснюватись виключно як фізичною особою.

 

В. о. Голови

М. В. Мокляк

 

Поделиться: